INTERNEWS

FORUM | KONTAKT | LINK 1 | LINK 2

Ostatnie dni pokazały, iż stosunkowo nowa inicjatywa - szczególnie w aktualnej formie - Trójmorza 12 państw zaczyna nabierać realnych kształtów w ogólnie pojmowanej geopolityce. Przypieczętowana poparciem i uznaniem przywódcy największego mocarstwa światowego jakim są niewątpliwie Stany Zjednoczone - prezydenta Donalda Trumpa zyskuje szansę na uzyskanie znaczącej roli bytu w aktualnej strukturze Unii Europejskiej, a przez co realnie może wywierać wpływ na sytuację w Europie oraz jej polityczno gospodarcze zależności.

content bottom

content bottom

bottom

bottom